Andre tilbud

Hvordan får man en optimal helse? Dette oppnås når alle kroppens funksjoner er i balanse og kroppen kan arbeide fritt uten ytre eller indre negativ påvirkning, dette kalles også homeostase.

Mer enn bare kiropraktikk

Denne balansen er ikke lett å oppnå i dagens samfunn, da det alltid vil være faktorer som påvirker oss i den ene eller andre retningen.

Sunn livsstil gir bedre helse

Målet må være å fungere på ett så høyt nivå som mulig. For å få det til må man ta hensyn til flere områder, som ernæring, fysisk aktivitet og se til at nerve-, muskel- og skjellettsystemet fungerer best mulig.

Sandnes Kiropraktor Klinikk har bred kompetanse i behandling og rehabilitering av nerve-, muskel- og skjelettlidelser og livsstilssykdommer. Vi tilbyr individuell oppfølging og tilrettelagt trening og hvor målet er å redusere plager, bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og gi økt livskvalitet.

Vi hjelper deg mot OPTIMAL HELSE!

Akupunktur

Akupunktur har fått stort innpass i Norge de siste årene, og de fleste norske sykehus tilbyr nå akupunktur som smertelette under fødsel. Noen tilbyr også akupunktur mot andre plager, dersom pasienten ønsker dette.

En av våre fysioterapeuter er sertifisert innen akupunktur gjennom legeforeningens og fysioterapiforeningens utdanning NFMA (Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur), og alle våre fysioterapeuter er godt skolerte innen bruk av nåler mot triggerpunkter. Generelt anbefales det å følge en behandlingsserie på 6-12 behandlinger 1-2 ganger ukentlig for å oppnå optimal effekt, men dette er naturligvis svært avhengig av problemet man kommer inn med. Dette gjelder ikke ren triggerpunkt behandling med nåler (behandling av muskerknuter/spenninger), som kan ha ønsket effekt etter få behandlinger.

Det kan se ut til at man har klart å dokumentere akupunkturens nytteeffekt ved flere lidelser, og flere diagnoser er i søkelyset for videre forskning. Her nevnes særlig:

 • Flere typer muskel- skjelettplager,
 • Arthritt og arthrose
 • PMS
 • Bivirkninger etter brystkreftoperasjon
 • Hodepine
 • Migrene
 • Kvalme
 • Diarè
 • Gastritt
 • Bihuleproblematikk
 • Facialisparese
 • Trigeminus nevralgi
 • Blærekatarr
 • Ufrivillig barnløshet
 • Spedbarnskolikk
 • Svangerskapsplager
 • Overvekt
 • Søvnløshet
 • Enkelte allergi plager
 • Stressutløst tinnitus
 • Manglende energi

Dersom du lurer på om akupunktur passer for deg og ditt problem, ta kontakt for mer informasjon.

Muskeljeterapi

Muskelterapi brukes i hovedsak til å løse opp spenninger og knuter i muskulaturen. Terapeuten jobber dypt i muskulaturen ved å kna, stryke og trykke. Denne prosessen stimulerer utskillelsen av avfallsstoffer, og bedrer sirkulasjonen av blod og lymfe.

Muskelterapi er bløtdelsbehandling rettet mot aktive mennesker og idrettsfolk som behøver massasje for å øke prestasjonen og reduserer restitusjonstiden. 

Treningsveiledning

Vi kan tilrettelegg treningsopplegg for deg ut ifra behov og personlige mål.

Sammen med våre fysioterapeuter har du også tilgang til å bruke Elixia for opptrening og rehabilitering.