KDK8

Velkommen til «Kroppen Din Kan på 8 uker» – et proaktivt livsstilsprogram for å ta kontroll over egen helse og være velfungerende hver dag, hele året, hele livet! Programmet er videreutviklet av EUREKA KIROPRAKTIKK for å tilby et strukturert, gjennomførbart helseprogram på Eureka-klinikker i hele Norge. Vi skal hjelpe, støtte, undervise og inspirere deg slik at du blir friskere, gladere, mer opplyst og selvhjulpen!

På de tverrfaglige Eurekaklinikkene rundt om i landet behandles det hver dag mange tusen mennesker med forskjellige symptomer og plager. I mange tilfeller er det vanskelig å oppnå varige resultater på grunn av underliggende årsakssammenhenger som mange ganger ligger i en persons livstil. For eksempel, en person med kroniske hodepiner som kanskje har årsak i stress og mangel på fysisk aktivitet. Eller en person med kneplager som kanskje er overvektig.

Eller en med kroniske ledd og muskelsmerter som har årsak i langvarig feilernæring. Eksemplene er mange, men for å komme til bunns i problematikken må vi tenke mer helhetlig og i noen tilfeller mer drastisk.

EUREKA KIROPRAKTIKK`s mål er å ta lederskap innen helhetlig helse, og vi ønsker å styrke det friske mennesket. Målet er å hjelpe deg til å bli mer uavhengig og selvhjulpen, ved å gi veiledning hvordan effektivt ta grep for å oppnå bedre helse og en friskere hverdag!

Den eneste veien ut av en livsstilskapt tilstand er å endre livsstil. God helse oppnås ikke tilfeldig, men som et resultat av kunnskap og gode veivalg.

God helse er med andre ord et valg – ditt valg! Gjennom «Kroppen Din Kan på 8 uker» skal vi sammen gjennomføre et livsstilsprogram som vil hjelpe deg å oppnå optimal helse – resten av livet!

KUNNSKAP -> GODE VALG -> BEDRE FUNKSJON -> OPTIMAL HELSE

«Kroppen Din Kan på 8 uker» tar sikte på å optimalisere hvordan du tenker, spiser, trener og tar vare på kroppen din gjennom et spesifikt 8 ukers program. EUREKA KIROPRAKTIKK`s målsetting er å forandre retningen i helse-Norge, fra fokus på symptomer og sykdom, til fokus på best mulig helse gjennom optimal funksjon og friskvern. Vi ønsker at så mange som mulig får mulighet til å leve ut sitt helsepotensial.Score

«Kroppen Din Kan på 8 uker»s målsetting er å utvikle livslange vaner. Du vil i kurset forstå HVA du skal gjøre, HVORDAN du kan gjøre det, og ikke minst HVORFOR. Spørsmålet er kanskje ikke «hvor gammel kan du bli,» men «hvordan og hvorfor vil du leve?» Hvis du investerer i kvalitet for din helse og lever et meningsfullt liv kommer kvantiteten, årene, som regel av seg selv. Tenk deg å leve livet frisk, sterk og velfungerende, i motsetning til å gradvis visne bort?

HVORFOR (holdning) – HVORDAN (ferdighet) – HVA (kunnskap)

Kiropraktikk er sentralt i «Kroppen Din Kan på 8 uker» (KDK8). Uten et velfungerende og best mulig fungerende nervesystem og rygg, vil ikke kroppen din kan på 8 uker fungere optimalt. Kiropraktor konsultasjoner blir satt opp på individuell basis.

Bevegelse er avgjørende for menneskets eksistens. Kroppene våre er genetisk programmerte for bevegelse og fysisk aktivitet. Vårt moderne samfunn har gjort hverdagen alt for lett å leve. Resultatet blir at vi ikke regelmessig utfordrer kroppene våre på det fysiske plan og uttrykket «use it or loose it»

kunne ikke passet bedre inn i dagens situasjon, hvor vi er i full fart på vei til å «miste grepet» om vår egen kropp og helse. Du vil få 2 treningsøkter hver uke sammen med en personlig trener og de andre i KDK8-programmet. I tillegg vil du trene kondisjon på egen hånd, 3 x per uke.

Den neste delen av KDK8 er massasje, som er en viktig del av programmet for restitusjon av muskler og bindevev. Massasje er ikke bare en luksus som fåes på spa, massasje gir deg mer bevegelse og avspent muskulatur og sinn. Du får en massasjebehandling hver uke i KDK8.

Mat er drivstoff. Drivstoffet du tar inn i kroppen vil resultere enten i god eller dårlig helse. Kroppen din er kontinuerlig i prosessen ‘nedbryting -> gjenoppbygging’. Kroppen du har i år vil være kjemisk annerledes enn den kroppen du har neste år. 98% av ALLE cellene i kroppen din vil være byttet ut innen 12 måneder. Så hvor får kroppen materialene den trenger for å gjenoppbygge seg selv? Du gjetter riktig . maten vi spiser og væskene vi drikker. Du vil i løpet av KDK8 få kunnskap om hvorfor, hvordan og hva du kan spise for å oppnå best mulig helse, i form av foredrag og kostholdsveiledning.

Å redusere stress handler om å la sinn og kropp «hvile» fra det vi tenker på eller gjør akkurat nå. Å øke kontakt med kroppen og pusten vil ta oss inn i «nuet» og dermed minske følelsen av stress. Vi vil aktivt trene på avspenning sammen etter trening og du skal drive aktiv avspenning på egen hånd i minimum

10 minutter hver dag. Gjerne lengre.

Denne delen av KDK8 er en av de viktigste. Vi ser fra USA, at mange av de som har oppnådd de beste resultatene, er de som har gjort mye av disse øvelsene.