Helseforsikring

Vår klinikk har et utstrakt samarbeid med leverandører av helseforsikring så vel som skadeforsikring. I dag er det flere og flere som tegner helseforsikring, enten privat eller via arbeidsgiver. Denne dekker kiropraktikk og fysioterapi hvis man får et akutt problem.  Hvis du har en helseforsikring kan den benyttes ved vår klinikk.

Også etter alvorlige skader som for eksempel fall- og bilulykker har mange krav på dekket behandling av forsikringsselskapet.

For spørsmål ta kontakt på 51662266.