BIA-måling

BIA – Bioelektrisk Impendans Analyse eller Bioelektrisk Motstands Analyse, er en teknikk hvor motstand blir målt ved hjelp av svake elektriske signaler som sendes gjennom kroppen. De elektriske signalene strømmer gjennom væsken i kroppen, og måler ulilk motstand i muskulatur, fettvev og væske. Måler helse på cellenivå.