Sandnes Kiropraktorklinikk AS – Mer enn bare kiropraktikk

Hvordan får man en optimal helse? Dette oppnås når alle kroppens funksjoner er i balanse og kroppen kan arbeide fritt uten ytre eller indre negativ påvirkning, dette kalles også homeostase.

Denne balansen er ikke lett å oppnå i dagens samfunn, da det alltid vil være faktorer som påvirker oss i den ene eller andre retningen.

Sunn livsstil gir bedre helse
Målet må være å fungere på ett så høyt nivå som mulig. For å få det til må man ta hensyn til flere områder, som ernæring, fysisk aktivitet og se til at nerve-, muskel- og skjellettsystemet fungerer best mulig.

Sandnes Kiropraktor Klinikk har bred kompetanse i behandling og rehabilitering av nerve-, muskel- og skjelettlidelser og livsstilssykdommer. Vi tilbyr individuell oppfølging og tilrettelagt trening og hvor målet er å redusere plager, bedre funksjonsnivå, forebygge tilbakefall og gi økt livskvalitet.

Vi hjelper deg mot OPTIMAL HELSE!